top of page

Acerca de

Det liberale højre undersøger pt en revision af struktur-reformen fra 2007, hvormed administrationens 3-deling i kommuner, amter & folketing sættes i højsædet.

 

Kommunerne har samlet sig om de gamle købstæder, og har i dag en passende størrelse - omend kommuner som Skagen, Hadsund, Ikast & Ribe kunne genopstå.

 

Regionerne fungerer imidlertid ikke efter hensigten, da de er for uoverskuelige, hvormed administrationen ikke forbedrer praksis eller lovgivning pga diverse enkeltsag.

 

Det burde være administrationens opgave at behandle enkeltsager til hverdag, samt det folkevalgte lags opgave, at føre tilsyn med alle komplicerede enkeltsager.

 

Det kan hverken administrationen eller det folkevalgte lag i regionerne, hvorfor 20 folkevalgte amter med en befolkning på mindst 300.000 m/k søges genindført.

 

Vha selvstyre i kommuner & amter, der lægger forslag til forbedring ind til de relevante ministerier, kan vi effektivisere den offentlige service ift udgifterne.

 

Ligeledes kan staten vha selvstyre i kommuner & amter, og komparativ statistik kommuner & amter imellem, identificere tiltag => grundlag for ny lovgivning.

bottom of page