top of page

Acerca de

Det liberale højres nuværende parti-program er beskrevet ved formandens opstillings-mappe, ifbm dennes kandidatur til regions-råds-valget i midt-jylland 2021.

 

Det liberale højres medlemmer forsørger sig selv ved privat eller offentlig stilling, og søger på egen opfordring partiet om opstilling til diverse folkevalgte embeder.

 

Partiets hovedbestyrelse vil tage stilling til medlemmernes ansøgning en efter en, i så fald de sender en skriftlig & illustreret opstillings-mappe ind til partiet.

 

Opstillings-mappen skal være i et letlæseligt pdf format på 10-20 a4 sider, der kan udgives på tryk, og fungere som kandidaternes skriftlige opstillings-materiale.

 

Partiets bestyrelse vægter hvert enkelt medlems empiriske erfaring på arbejds-markedet, samt felt-arbejde ifbm deres studier, og konkrete forslag til forbedringer.

 

Alle seriøst bearbejdede opstillings-mapper vil blive læst & behandlet af partiets bestyrelse, med en personlig respons, i så fald partiet kan tilbyde dem en opstilling.

 

Partiet er organiseret i kommune, amts & lands-forening, hvor medlemmerne mødes efter behov, således de hver især kan passe deres arbejde, ift opstillingsmappen.

bottom of page